FAQ.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Jak zgłosić udział w konferencji?
Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konferencja-ux.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.
W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora konferencji?
Zaraz po rejestracji Online Zamawiający otrzyma drogą mailową automatycznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 800 lub mailowo bok@forum-media.pl.
W jakim terminie otrzymam szczegółowe informacje dotyczące konferencji?
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji: www.konferencja-ux.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Czy jest możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na udział w konferencji?

W przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot więcej niż dwóch uczestników przysługuje rabat:
3 osoby - organizator udzieli 10% rabatu,
4 osoby - organizator udzieli 15% rabatu,
5 osób - organizator udzieli 20% rabatu.

W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta tel. 61 66 55 800 lub drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl

Czy otrzymam certyfikat potwierdzający mój udział w konferencji?
Imienny certyfikat wręczymy Ci osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu konferencji.
Jak mogę zapłacić za udział w konferencji?

Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo? Czy fakturę VAT mogę odebrać na miejscu warsztatów?
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
Co mogę zrobić gdy została wystawiona faktura pro forma, a chcę zmienić dane do faktury?
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
Co zrobić w sytuacji gdy z przyczyn losowych nie mogę wziąć udziału w konferencji?
W tej sytuacji przysługuje Ci możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed konferencją.
Do kiedy można zapisywać się na konferencję?
Udział w konferencji można zgłaszać do momentu wyprzedania wejściówek lub do 20 września 2019 r.
Co się stanie jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań.
Zgłosiłem udział w konferencji, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę wziąć w niej udziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 27 sierpnia 2019 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 27 sierpnia 2019 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

Co w sytuacji jeśli zapłaciłem już za konferencję, ale zgłosiłem rezygnację na 30 dni przed warsztatami?
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.

Brak wyników